Nieuwe deelnemende organisaties!

De Waterkennisbank kent nu maar liefst 20 deelnemende organisaties! Recent zijn het Nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Rivierenland aangesloten. Deze organisaties bieden veel mogelijkheden voor interessante nieuwe matches!

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma omvat alle dijkverbeteringsprojecten van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij werken hierbij intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op dit moment wordt het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgevoerd, en wordt gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP).

 

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsondernemeing voor veilig en duurzaam kwaliteitsbeheer. Zij zorgen voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, de zorg voor de waterkering en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer. 

 

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland werkt in het rivierengebied aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitste grens tot aan Dordrecht valt onder hun beheer.

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan