Waternetwerk: Nieuwe verbindingen

Waternetwerk: nieuwe verbindingen

We zijn hard bezig om de Waterkennisbank te verrijken door verbindingen met Waternetwerk te intensiveren. De Waterkennisbank gaat koppelingen maken met de database van het vakblad H20. Hierdoor kunnen artikelen direct worden verbonden aan personen in de database. Op die manier kunnen we de kwaliteit van de profielen op de Waterkennisbank verbeteren en de toegevoegde waarde van de database verhogen.  

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan