Congres over veilig werken in de watersector

Op 18 september organiseert KNW het tweede nationale congres Veiligheid

= mensenwerk. Dit thema stond ook centraal tijdens de netwerkdag in 2010.

 

Wat is de stand van zaken in 2013? Hoe kunnen kwaliteitssystemen ons 

 

ondersteunen bij het ontwerp en realisatie van nieuwe assets? En hoe gebruiken

we installaties op een veilige manier? Vervullen we onze rol als opdrachtgever

en regievoerder op een professionele manier?

 

18 september 2013, 09.30 uur, Van der Valk, Hoofdveste 25, Houten

 

Voor meer informatie en aanmelden: www.waternetwerk.nl

 

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan