Samenwerking Hoogwaterbeschermingsprogramma

Waterkennisbank is een nieuw samenwerkingsverband aangeggaan met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Hierbij ondersteunt de Waterkennisbank de Waterschappen en RWS bij het vinden van de benodigde kennis en capaciteit voor het nHWBP.

 

Voor dit project wordt de website van Waterkennisbank wordt vernieuwd en verbeterd. Hierdoor wordt het nog makkelijker om de voortgang van openstaande zoekvragen continue te volgen. Daarnaast worden nieuwe groepen aangemaakt rondom verschillende IPM-rollen en specialisaties (denk aan inkopers, geotechnici, calculatoren). Zo kunnen opdrachten in specifieke netwerken worden uitgezet.

 

Naar verwachting wordt de vernieuwde Waterkennisbank begin 2014 gelanceerd. Houdt Waterkennisbank in de gaten voor het laatste nieuws.

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan