Nieuwe functies op Waterkennisbank

Sinds kort is de Waterkennisbank een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Hierbij ondersteunt de Waterkennisbank de Waterschappen en RWS bij het vinden van de benodigde kennis voor het nHWBP.

 

Voor deze samenwerking worden een aantal nieuwe functies aan de website toegevoegd. Zo kun je bijvoorbeeld teamrollen toevoegen aan de profielen binnen Waterkennisbank. Deze functie worden momenteel stap voor stap geimplementeerd, maar is voor geregistreerde deelnemers is deze functie nu al beschikbaar.

 

De volgende rollen kunnen worden toegevoegd:

Projectmanager

Projectleider

Projectmanager complexe projecten

Omgevingsmanager

Technisch manager

Contract manager

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan