De waterkennisbank

Laagdrempelige toegang tot hoogwaardige kennis


Kent u dat? U heeft een korte inhoudelijke vraag maar geen collega in de buurt die u even op gang kan helpen. Of u bent bezig met de samenstelling van een projectteam, maar er ontbreekt iemand met expertise op een bepaald gebied. Zomaar twee voorbeelden van problemen die nu al herkenbaar zijn. De komende jaren zullen we hier nog meer mee geconfronteerd worden. Want veel overheidsorganisaties maken nu al een efficiencyslag door. Daarnaast verliezen ze veel kennis en ervaring door collega's die met pensioen gaan.

Tijd voor actie! De Waterkennisbank biedt dankzij nieuwe media laagdrempelig toegang tot personen met de juiste kennis en ervaring in onze sector.

Via deze website:

 1. ...heeft u toegang tot een database waarin u collega's op specifieke kennisgebieden kunt vinden, collega's die gaarne bereid zijn u te helpen met de uitdaging waar u voor staat;
 2. ...kunt u in specifieke kennisgroepen inhoudelijke discussies voeren met collega's in hetzelfde vakgebied. Zo vergroot u samen de kennis;
 3. ...krijgt u toegang tot een uitgebreide database aan artikelen, presentaties, etc;
 4. ...worden jonge talenten en studenten gekoppeld aan experts, het zogenaamde buddysysteem.


Met de betrokken partners bestrijken we de hele watersector. Daarnaast hebben we een breed netwerk van ambassadeurs. Zij helpen ons om van de waterkennisbank een succes te maken.

    Riksta Zwart   0003 dsc0511-ariane-hoog
Judith Calmeyer Meijburg
(directie Waterschap Aa en Maas)
  Riksta Zwart
(directeur Waterbedrijf Groningen)
  Ariane Hoog
(DB Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)


De waterkennisbank is een initiatief van Ronald Wielinga en Astrid Ventevogel en wordt verder ontwikkeld in nauwe samenwerking met Koninklijk Nederlands Waternetwerk.

Lees verder:

 

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan