Ronald Wielinga

ronaldRonald staat als initiator aan de basis van de waterkennisbank. Vergrijzing, verlies van personeel door bezuinigingen en de opkomst van een nieuwe generatie vormen de uitgangspunten van dit initiatief. Ronald heeft de overtuiging dat we samen alleen een succesvolle sector kunnen blijven als we kennis en ervaring over de grenzen van onze eigen organisaties durven te delen. De waterkennisbank is hierin, hoewel de stakeholders het uiteindelijk zelf moeten doen, een prachtig hulpmiddel. Eindelijk actie!

Naast de waterkennisbank is Ronald actief als zelfstandig ondernemer. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in de watersector bij onder andere een ingenieursbureau, een kennisinstelling en de Rijksoverheid. Als trekker en initiator van multidisciplinaire (innovatie) projecten en programma's werkt hij vanuit de overtuiging en kracht om samen tot meerwaarde te komen. Samen binnen een organisatie, maar vooral ook samen met andere stakeholders. Klik hier voor meer informatie.

Ronald Wielinga is cum laude afgestudeerd in Technologische Innovatiewetenschappen aan de TU Eindhoven. Daarnaast heeft hij een ingenieursdiploma in Proces- en Milieutechnologie en is hij Prince2 gecertificeerd projectmanager.

Partners Waterkennisbank:

 • A&Ofonds Waterschappen
 • Aqua for All
 • Dunea
 • Gemeente Veghel
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Netherlands Water Partnership
 • Platform Water ontmoet Water
 • PWN
 • SKIW
 • Stichting Wateropleidingen
 • Unie van Waterschappen
 • Waternet
 • Waterschap Ae en Maas
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Wetterskip Fryslan